Kudlaty

28 tekstów – auto­rem jest Kud­la­ty.

Nie za­nurzaj się od ra­zu w czyimś ser­cu, gdyż możesz w nim utonąć nie do­tarłszy do celu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 kwietnia 2013, 16:28

Naj­większym sza­cun­kiem darzę ludzi którzy mówią ot­warcie że mnie nienawidzą. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 4 listopada 2010, 15:20

Kto za­pomi­na o przeszłości, jeszcze raz ją przeżyje. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 31 października 2010, 14:26

W każdym ser­cu można roz­pa­lić żar miłości, wys­tar­czy jed­na iskra.


Dla Ilony. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 października 2010, 09:24

Ludzie kłam­stwem krzyw­dzą in­nych bo są za słabi na prawdę. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 8 października 2010, 13:45

Lu­bie być sam, w każdym ra­zie prze­konałem siebie że tak jest lepiej. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 października 2010, 23:02

Są ludzie którzy prze­puszczają światło i są ta­cy którzy czy­nią ten świat szarym. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 2 października 2010, 09:58

Wiem cze­go chce od życia, tyl­ko życie nie wie cze­go chce ode mnie. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 września 2010, 18:56

Wy­baczam - jed­no słowo które za­ciera przeszłość i roz­jaśnia przyszłość. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 25 września 2010, 22:35

Tra­gizm miłości, Każdy chce być kocha­nym lecz nie każdy chce kochać. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 września 2010, 10:27
Kudlaty

Coś o mnie... Towarzyski lubiący samotność... Pesymista i optymista... Marzyciel i realista... Weredyk a czasem hipokryta... Romantyk jakich mało... Zagubiony między przeszłością a przyszłością... Nieprzystosowany do życia na tym świecie... Szukający bratniej duszy i swojego azylu...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność